sobre nosaltres

OSVACA va néixer de la fusió de tres societats que coneixien el sector càrnic a diferents nivells:

Ramadera la Vall del Tenes, S.L., que es dedicava a l’adquisició, cria i engreix de vedells i els subministrava a l’escorxador, Carns Granollers, S.A., que sacrificava vedells a l’escorxador de Granollers i els distribuïa als petits carnissers, i Pitança, S.A., especialitzada en la compra-venda i producció de carn de porc.

D’aquesta manera neix OSVACA i comença una gran activitat de comercialització de vedells i carn, augmentant també el nombre d’integracions de granges.

Amb el volum de producció al que s’arriba, el Consell d’Administració s’anima i decideix tirar endavant amb l’adquisició de l’Escorxador Sabadell, S.A. el gener de 1.998, amb una capacitat per sacrificar 500 vedells al dia, uns 120.000 kg de carn aproximadament. És des de llavors que la seu central s’ubica a Sabadell.

Al juliol del 2.001 l’empresa Pitança, S.A. ven les seves accions i son adquirides per quatre socis, que son els que actualment entant el front de la companyia.

sobre
nosaltres

OSVACA va néixer de la fusió de tres societats que coneixien el sector càrnic a diferents nivells:

Ramadera la Vall del Tenes, S.L., que es dedicava a l’adquisició, cria i engreix de vedells i els subministrava a l’escorxador, Carns Granollers, S.A., que sacrificava vedells a l’escorxador de Granollers i els distribuïa als petits carnissers, i Pitança, S.A., especialitzada en la compra-venda i producció de carn de porc.

D’aquesta manera neix OSVACA i comença una gran activitat de comercialització de vedells i carn, augmentant també el nombre d’integracions de granges.

Amb el volum de producció al que s’arriba, el Consell d’Administració s’anima i decideix tirar endavant amb l’adquisició de l’Escorxador Sabadell, S.A. el gener de 1.998, amb una capacitat per sacrificar 500 vedells al dia, uns 120.000 kg de carn aproximadament. És des de llavors que la seu central s’ubica a Sabadell.

Al juliol del 2.001 l’empresa Pitança, S.A. ven les seves accions i son adquirides per quatre socis, que son els que actualment entant el front de la companyia.