Productes Càrnics

Entre els 500 animals que OSVACA sacrifica cada setmana en el propi escorxador podem trobar diferents tipus de productes càrnics per oferir als nostres clients.

Cada setmana es sacrifiquen vedells, mascles i femelles, de color, frisons i llimusins principalment. La matança més important es fa el divendres a la tarda – nit per servir el dilluns al matí. Després de dilluns a dijous es va matant segons les previsions de càrrega. El dimarts és fa la matança de les vaques, que es poden comercialitzar a partir del divendres, un cop arriben els resultats de les analítiques a l’escorxador.

Els vedells frisons , “O” i “R”, van al consum de la zona del Vallès, Barcelonès… el més pròxim a nosaltres i també València. En canvi, els vedells de color i llimusins, “U” i “R” van destinats al consum italià, portuguès i una mica al valencià.

OSVACA comercialitza la carn, majoritàriament, en mitges canals, o bé en trossejat a 4 peces: bola, mitjana, falda i davant. Els nostres productes van destinats a les carnisseries, on ells es fan l’especejament, o a magatzems càrnics i sales de desfer. També comptem amb una flota de camions frigorífics que ens permet realitzar el transport dels productes directament al client.

Productes
Càrnics

Entre els 500 animals que OSVACA sacrifica cada setmana en el propi escorxador podem trobar diferents tipus de productes càrnics per oferir als nostres clients.

Cada setmana es sacrifiquen vedells, mascles i femelles, de color, frisons i llimusins principalment. La matança més important es fa el divendres a la tarda – nit per servir el dilluns al matí. Després de dilluns a dijous es va matant segons les previsions de càrrega. El dimarts és fa la matança de les vaques, que es poden comercialitzar a partir del divendres, un cop arriben els resultats de les analítiques a l’escorxador.

Els vedells frisons , “O” i “R”, van al consum de la zona del Vallès, Barcelonès… el més pròxim a nosaltres i també València. En canvi, els vedells de color i llimusins, “U” i “R” van destinats al consum italià, portuguès i una mica al valencià.

OSVACA comercialitza la carn, majoritàriament, en mitges canals, o bé en trossejat a 4 peces: bola, mitjana, falda i davant. Els nostres productes van destinats a les carnisseries, on ells es fan l’especejament, o a magatzems càrnics i sales de desfer. També comptem amb una flota de camions frigorífics que ens permet realitzar el transport dels productes directament al client.