Granges

La firma d’OSVACA compta amb unes vint-i-cinc granges integrades, entre uns set mil i set mil cinc-cents vedells, i estant distribuïdes per la zona de Barcelona, Lleida i Osca.

A les nostres granges arriben els vedells amb entre quinze i trenta dies de vida. Un cop a la granja s’alimenten de llet durant els primers seixanta dies, ajudats de pinso i palla.

Els primers dies d’arribar reben un control sanitari i també es vigila que portin tota la documentació adequada i correcte.

Un cop ja no prenen llet, passen a la nau on acabaran de ser engreixats, entre sis i set mesos, per poder destinar al sacrifici i al consum i s’alimentaran de pinso, palla i aigua.

Durant tota l’estada a les nostres granges reben un control sanitari i de creixement regular i rigorós, ja que comptem amb una fórmula de pinso pròpia que ens fabriquen a maquila una fàbrica de Cardona.

Un cop arriben a l’edat i al pes adequat són sacrificats a l’escorxador i comercialitzats pel departament de la carn.

Granges

La firma d’OSVACA compta amb unes vint-i-cinc granges integrades, entre uns set mil i set mil cinc-cents vedells, i estant distribuïdes per la zona de Barcelona, Lleida i Osca.

A les nostres granges arriben els vedells amb entre quinze i trenta dies de vida. Un cop a la granja s’alimenten de llet durant els primers seixanta dies, ajudats de pinso i palla.

Els primers dies d’arribar reben un control sanitari i també es vigila que portin tota la documentació adequada i correcte.

Un cop ja no prenen llet, passen a la nau on acabaran de ser engreixats, entre sis i set mesos, per poder destinar al sacrifici i al consum i s’alimentaran de pinso, palla i aigua.

Durant tota l’estada a les nostres granges reben un control sanitari i de creixement regular i rigorós, ja que comptem amb una fórmula de pinso pròpia que ens fabriquen a maquila una fàbrica de Cardona.

Un cop arriben a l’edat i al pes adequat són sacrificats a l’escorxador i comercialitzats pel departament de la carn.